Gimnazjum nr 2

Gimnazjum nr 2

...ul. Droniowicka 45,         42-700 Lubliniec,         tel./fax 034 351 14 22,         kom. 781 054 956,         e-mail: gim21@wp.pl,         NIP 575 17 16 813

AKTUALNOŚCI

REKRUTACJA 2016/2017

POWIATOWY KONKURS HISTORYCZNO – KRAJOZNAWCZY „LUBI MI SIĘ TU BYĆ” – NASZE ULICE I ICH PATRONI

Konkurs organizowany jest w dwóch kategoriach wiekowych (odrębnie szkoły podstawowe i szkoły gimnazjalne) I w dwóch etapach
ETAP PIERWSZY: Prezentacja multimedialna:
• Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie prezentacji multimedialnej na temat wybranej ulicy znajdującej się w powiecie lublinieckim (np. ul. J. Piłsudskiego w Lublińcu) oraz informacji na temat patrona tej ulicy. Oprócz postaci historycznych mogą być uwzględnione ulice, których nazwy noszą imię konkretnej organizacji (np. ul. PCK, ul. Armii Krajowej itp.)
• Prezentacja powinna być wykonana w programie Power Point (lub innym, powszechnie dostępnym) i powinna zawierać:
- stronę tytułową,
- informacje na temat lokalizacji wybranej ulicy i ciekawostek z nią związanych (np. ciekawa zabudowa, instytucje, tablice pamiątkowe itp.)
- informacje na temat patrona danej ulicy
- na koniec powinna zostać zebrana bibliografia (w tym źródła pochodzenia zdjęć lub muzyki)
ETAP DRUGI: Prezentacja przed publicznością
• Do drugiego etapu kwalifikują się osoby, które wykonały najlepsze prezentacje multimedialne
• W tym etapie uczestnicy będą mieli za zadanie przedstawić wynik swojej pracy przed publicznością i komisją konkursową
• Czas wystąpienia jednego uczestnika nie może przekroczyć 10 minut
9 maja 2016 r. – zgłoszenie uczniów do konkursu (załącznik nr 2)
15 maja 2016 r. – ostateczny termin dostarczenia do sekretariatu płyt CD z prezentacjami (płyty podpisane wraz z metryczką). Zapraszam F. Gałązka regulamin z kartą zgłoszenia

KONKURS O NAZWIE "REKLAMA ŻYCIA"

Fundacja Śląskiego Centrum chorób Serca z siedzibą w Zabrzu organizuje akcję prozdrowotną: "Twoje TAK ma ZNACZENIE" dnia 14 maja na Bulwarze Franciszka Grotowskiego.Akcja ma na celu przeprowadzenie bezpłatnych badań profilaktycznych oraz konsultacji lekarskich. Zwieńczeniem kampanii będzie koncert charytatywny na rzecz turnusu rehabilitacyjnego dla dzieci i młodzieży po transplantacji. Wystąpią m.in. Duet Skiba z The Voice of Poland, Sorry Boys z Warszawy i inni. Gwiazdą wieczoru będzie Monika Kuszyńska.
W związku z wydarzeniem organizowany jest konkurs o nazwie "Reklama życia". Zadaniem jest stworzenie Reklamy zdrowego stylu życia w najszerszym tego słowa znaczeniu. Konkurs jest skierowany do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Przyjmujemy wyłącznie zgłoszenia INDYWIDUALNE.
Forma wykonania pracy:
plakat, prezentacja multimedialna (z ograniczeniem do 5 minut), reportaż, film (również z ograniczeniem do 5 minut).
Trzy główne nagrody to roczny kurs językowy w sieci szkół "Naczyńscy", każdy o wartości ok.1000 zł. Dodatkowo wyłonione zostaną prace wyróżnione, na które czekają inne atrakcyjne nagrody. Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród odbędzie się w dniu wydarzenia, podczas części oficjalnej koncertu, ok. godziny 19.00. Zachęcamy do udziału w konkursie. Termin składania prac do 9.05.2016. Zapraszam F. Gałązka

XI MIĘDZYGMINNY KONKURS MATEMATYCZNY W KALETACH

W dniu 25 kwietnia 2016 roku drużyna naszej szkoły wzięła udział w XI Międzygminnym Konkursie Matematycznym w Kaletach. Uczniowie mieli do rozwiązania 8 trudnych zadań w czasie 60 minut. Najlepiej poradził sobie z nimi Mateusz Lendzion z Gimnazjum nr1 w Lublińcu, nasi reprezentanci również pokazali się z dobrej strony: Jakub Siwy z klasy IIc zajął drugie miejsce a Julia Osiadacz z IIId zdobyła wyróżnienie. Gratulujemy!

REGIONALNY KONKURS SPOTÓW PROFILAKTYCZNYCH POD HASŁEM „ŚRODKI PSYCHOAKTYWNE = ŚMIERĆ”

Celem Konkursu jest edukacja młodzieży w zakresie skutków zdrowotnych wynikających z używania środków uzależniających (narkotyki, dopalacze, alkohol).
-Konkurs skierowany jest do młodzieży II –III klas gimnazjów
- Osoby, które nie ukończyły 18 lat, mogą wziąć udział w Konkursie za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych
- Liczba autorów spotu nie może przekraczać 3 osób. Natomiast liczba uczestników grających w spocie jest nieograniczona.
- Osoby prezentowane w spocie muszą wyrazić pisemną zgodę na publikację ich wizerunku.
WARUNKI MERYTORYCZNE I TECHNICZNE
-Każdy zgłoszony do Konkursu spot profilaktyczny musi odnosić się do tematu uzależnień związanych z używaniem narkotyków, dopalaczy i alkoholu.
- Nie zezwala się na stosowanie fotomontaży polegających na łączeniu elementów spotów pochodzących z różnych plików lub dokonywanie zmian oryginalnej kompozycji spotów.
- Spoty muszą być wykonane w jakości HD + wersja internetowa, format MPEG 4, MOV, MKV, WMV lub AVI i nagrane na płytę DVD.
- Maksymalny czas trwania spotu wynosi 3 minuty.
- Przyjmowanie spotów wraz ze zgłoszeniem konkursowym trwa do 10 maja 2016r. Zapraszam F. Galazka
Pełny regulamin oraz załączniki na stronie organizatorów pod adresem: http://www.womczest.edu.pl/new/regionalny-konkurs-spotow-profilaktycznych/

GALA POLICHROM W KATOWICACH

Projekt " Wolontariat! Gram w to!" zakończony. W dniu wczorajszym grupa wolontariuszy uczestniczyła w grze miejskiej i uroczystej Gali, podsumowującej kilkumiesięczne zmagania 30 szkół z całego województwa. Pozostały nam niesamowite wrażenia i zdjęcia, do obejrzenia których wszystkich zapraszamy. Była to druga edycja tej gry... już dziś czekamy na kolejne. Dziękujemy Regionalnemu Centrum Wolontariatu w Katowicach za współpracę, za wiedzę i umiejętności, które dzięki Wam zdobyliśmy. Dziękujemy Pani Milenie Skupień za opiekę, szkolenia i wsparcie w naszych przedsięwzięciach.
Pozdrawiamy i do usłyszenia... zobaczenia...PLASTYCZNY KONKURS PRZYRODNICZY „WPROST NIE WPROST”

1. Prace powinny być wykonywane samodzielnie przez uczniów w technice dowolnej na formacie A3 lub A4 (lub wymiarach pośrednich), dopuszcza się dowolną technikę plastyczną (np. farba, ołówek, węgiel, kredka lub inne techniki nowatorskie), techniką wykorzystującą nowoczesne technologie informatyczne lub inną dowolną techniką.
2. Każdego ucznia może reprezentować tylko jedna praca.
3. Prace należy podpisać na odwrocie podając: imię i nazwisko ucznia, klasę, nazwę szkoły.
4. Tematy prac:
- Matematyka - królowa nauk.
- Chemia wokół nas
- Geografia – otaczający nas świat.
- Biologia - świat roślin.
- Fizyka - Ty i Ja.
5. Prace konkursowe należy dostarczyć do dnia 13 maja 2016r. nauczycielom matematyki lub przedmiotów przyrodniczych. Pełny regulamin tutaj

PRZYPOMINAM O TRWAJĄCEJ NADAL ZBIÓRCE NA MISJE.

    Zbieramy:
• Telefony komórkowe.
• Prześcieradła, koce, ręczniki (nowe).
• Używane instrumenty muzyczne.
• Zachodnioniemieckie Marki ( Deutsche Mark).
• Ostemplowane znaczki pocztowe.
• Klucze z metalu szlachetnego.
Rzeczy przynosimy do p. A Kwolek s.13

 

REGIONALNE SPOTKANIA MŁODYCH RECYTATORÓW

13 kwietnia w Miejskim Domu Kultury w Lublińcu odbyły się
Regionalne Spotkania Młodych Recytatorów.
Na szczeblu powiatowym w Lublińcu, w kategorii "recytacje" I miejsce zdobyła Emilia Jaworska z klasy I a,
zaś Aleksandra Just z 1 c w kategorii "wywiedzione ze słowa" zdobyła wyróżnienie.

 

EGZAMINY 2016

Uczniowie klas trzecich Gimnazjum nr 2 napisali egzaminy, których wyniki poznamy w czerwcu.
Pierwszego dnia zmagali się z historią , wiedzą o społeczeństwie i językiem polskim.
Dzień drugi był przeznaczony na przedmioty przyrodnicze i ścisłe.
W trzecim dniu sprawdzane były umiejętności z języka obcego nowożytnego.

 

REKRUTACJA DO SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

Ważna informacja dla uczniów klas trzecich:
Baza szkół ponadgimnazjalnych (Liceum Ogólnokształcące, Technikum, Zasadnicza Szkoła Zawodowa)
- młodzieżowe, publiczne i niepubliczne z województwa śląskiego lista

WYCIECZKA DO WADOWIC

NA ZJAZD SZKÓŁ im. Jana Pawła II
18 maja (środa)
Koszt 45zł.
Zapisy u p. A. Kwolek
SERDECZNIE ZAPRASZAM !!!
KOMUNIKAT

W dniach 02.05.2016r., 04.05.2016r., 05.05.2016r., 06.05.2016r. zajęcia lekcyjne nie odbywają się. Uczniowie chętni do udziału w zajęciach opiekuńczo-wychowawczych, w tych terminach, w godzinach 9.00 – 12.00 proszeni są o zgłoszenie się do sekretariatu (do dnia 28.04.2016r.).

WYCIECZKA

Zapraszamy na dwudniową wycieczkę
Dzień 1. Ustroń +Wisła
Dzień 2. Zator – park rozrywki Energylandia.
Termin: 9 i 10 czerwca
Koszt: 240 zł.
Zapisy u pani Izabeli Famuły – Lenczkiewicz i Anny Plonka do 16.04.2016.
Ilość miejsc ograniczona.
WYCIECZKA DO WŁOCH

Zapraszam na wycieczkę do Włoch śladami św. Jana Pawła II z pobytem nad morzem. W programie m.in. Rzym- Watykan-Asyż-Nettuno.
Wszelkie informacje oraz zapisy u p. Agaty Kwolek
Uwaga! Ilość miejsc ograniczona!

UWAGA UCZNIOWIE!

Rada Rodziców proponuje pomoc finansową uczniom, którzy chcą rozwijać swoje zainteresowania poprzez udział w płatnych konkursach. Jeśli chciałbyś zgłosić się do takiego konkursu i masz kłopot z pozyskaniem wymaganej kwoty, poinformuj o tym pedagoga szkolnego. W przypadku trudnej sytuacji finansowej ucznia Rada Rodziców pokryje koszty udziału w konkursie.

 1 2  3  4 

© PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE