Gimnazjum nr 2

Gimnazjum nr 2

...ul. Droniowicka 45,         42-700 Lubliniec,         tel./fax 034 351 14 22,         kom. 781 054 956,         e-mail: gim21@wp.pl,         NIP 575 17 16 813

AKTUALNOŚCI

I Wojewódzkiego Konkursu Fotograficznego dla uczniów szkół gimnazjalnych pod hasłem „(Nie) zwykłe miasta i miasteczka”

Przepisy dotyczące prac:
1. Każdy Uczestnik może dostarczyć dowolną ilość fotografii.
2. Zdjęcia nadsyłane na konkurs powinny być kolorowe i wywołane w formacie 15x21 cm.
3. Do wywołanych fotografii powinna zostać dołączona płyta z oryginałami fotografii.
4. Technika wykonania zdjęć jest dowolna.
5. Fotografie powstałe w rezultacie wyraźnej ingerencji graficznej oraz takie, na których będą się znajdować jakiekolwiek znaki, cyfry (np. daty) zostaną zdyskwalifikowane. Nie będą oceniane prace, z których jakiekolwiek elementy zostały usunięte lub dodane w wyniku obróbki graficznej oraz zdjęcia powstałe w wyniku połączenia różnych fotografii (kolaże i fotomontaże).
6. Dopuszcza się korektę zdjęć (wyostrzanie, kontrast, nasycenie, rozjaśnienie).
7. Można także wykonać serie fotograficzne i reportaże (wyraźnie oznaczone), które traktowane będą jako jedna praca.
8. Na odwrocie każdej pracy należy podać: a) imię i nazwisko autora zdjęcia, b) nazwę szkoły szkołę wraz z danymi teleadresowymi, c) klasę, do której uczęszcza Uczestnik, d) tytuł pracy, e) miejsce wykonania zdjęcia, f) nazwisko szkolnego opiekuna konkursu.
Zapraszam do udziału w konkursie i składania prac, do 17-10-2016r, Felicjan Gałązka.

KAŻDY MOŻE BYĆ ŻEGLARZEM

Spotkanie organizacyjne 7-10-2016 internat SOSW im. Konrada Mańki ul. Stalmacha 90 42-700 Lubliniec plakat

V Ogólnopolski Turniej Maszyn Wiatrowych

Ogólnopolski Turniej Maszyn Wiatrowych polega na zbudowaniu modelu turbiny wiatrowej wg wymiarów przedstawionych w regulaminie na stronie www.turniejmaszyn.pl Zainteresowanych uczniów zapraszam na konsultacje Felicjan Gałązka.

PIELGRZYMKA NA JASNĄ GÓRĘ

Zapraszam do udziału w pielgrzymce na Jasną Górę w dniu 13 października 2016 r. z okazji XVI Dnia Papieskiego. Wyjazd o godzinie 8:00 powrót około godziny 13-14. W programie pielgrzymki:
• Msza Święta z udziałem pocztów sztandarowych szkół odprawiona pod przewodnictwem J. E. Księdza Kardynała S. Dziwisza oraz  
   Księdza Biskupa Henryka Tomasika.
• Koronka do Bożego Miłosierdzia, odczytanie Aktu Zawierzenia Matce Bożej i listu do Ojca Świętego Franciszka.
Zapisy wraz z wpłatą 20 zł do 27.09.2016r.
Organizator: S. Mikołajczyk
 

Zbiórka pieniędzy FUNDACJA „Dzieło Nowego Tysiąclecia”

W dniach 3-7.10.2016 r. w Gimnazjum na zajęciach religii zostanie przeprowadzona zbiórka pieniędzy na fundusz stypendialny Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia” wspierającej ponad 2,3 tys. młodych, zdolnych osób, pochodzących z niezamożnych rodzin. Organizacja umożliwia swoim podopiecznym rozwijanie talentów i zdobywanie wymarzonego wykształcenia na najwyższym poziomie.
Za każdą złotówkę serdecznie dziękuję w imieniu Fundacji.
Organizator: S. Mikołajczyk

 

FLEX 2017/2018 – DRUGA EDYCJA PROGRAMU STYPENDIALNEGO DLA UCZNIÓW NA WYJAZD NA ROCZNĄ WYMIANĘ DO USA

Ambasada Stanów Zjednoczonych oraz American Councils for International Education mają przyjemność zaprosić uczniów do udziału w Programie FLEX. Jest on finansowany przez Departament Stanu USA. Wymiana umożliwia polskim uczniom naukę w amerykańskiej szkole średniej w roku szkolnym 2017/18. Będą oni goszczeni przez amerykańskie rodziny, dzięki czemu lepiej poznają kulturę tego kraju. Program działa od 25 lat i po raz drugi będzie realizowany w Polsce. Udział w nim jest całkowicie bezpłatny. Do udziału w programie zapraszamy wszystkich uczniów, którzy:
• mają polskie obywatelstwo;
• są urodzeni między 01.01.2000 a 31.12.2001;
• są aktualnie uczniami 3 klasy gimnazjum lub 1 klasy liceum/technikum;
• znają j. angielski w stopniu komunikatywnym;
• spełniają wymogi dot. uzyskania wizy USA oraz nie spędzili więcej niż 3 miesięcy w ciągu ostatnich 5 lat w USA
Udział w programie jest również możliwy dla uczniów niepełnosprawnych.
Dowiedz się więcej o programie wymiany ze Stanami Zjednoczonymi…  broszura informacyjna  ulotka  więcej o programie  aplikuj

„MARSZ Z KIJKAMI”

14. 09.16r.w ramach Europejskiego Tygodnia Sportu zorganizowano dla uczniów klas I- III „Marsz z kijkami”. Celem imprezy była promocja sportowego stylu życia, czynnego wypoczynku, integracja społeczności uczniowskiej, poznanie walorów przyrodniczych najbliższej okolicy. więcej...OLIMPUS - sesja jesienna

Drodzy Uczniowie! Serdecznie zapraszamy na olimpiady przedmiotowe w sesji jesiennej, które zostaną przeprowadzone w dniach 03-11-2016 r. - 09-11-2016 r.
Olimpiada będzie testem wielokrotnego wyboru składającym się z 30 pytań. Do każdego pytania w teście podane zostaną 4 odpowiedzi, z których żadna, jedna, dwie, trzy lub wszystkie odpowiedzi mogą być poprawne. Uczeń ma także możliwość wstrzymania się od odpowiedzi na dane pytanie.
Harmonogram olimpiad jest następujący:
• 03-11-2016 r. - język polski;
• 04-11-2016 r. - matematyka;
• 07-11-2016 r. - język angielski;
• 07-11-2016 r. - język niemiecki;
• 08-11-2016 r. - historia;
• 08-11-2016 r. - chemia;
• 08-11-2016 r. - fizyka;
• 09-11-2016 r. - przyroda;
• 09-11-2016 r. - biologia;
• 09-11-2016 r. - geografia.
W testach zawarte będą pytania o różnej skali trudności, dlatego też wszyscy uczniowie mogą spróbować swoich sił.
Każdy z uczestników olimpiad przedmiotowych, niezależnie od uzyskanego wyniku, otrzyma dyplom uznania w ramach danego przedmiotu i klasy. Olimpus pragnie promować uczniów wykazujących zainteresowanie różnymi dziedzinami i posiadających wszechstronną wiedzę. Uczestnictwo w poszczególnych olimpiadach należy zgłosić do nauczycieli przedmiotów do 5.10.2016r.

Rozpoczynamy XII edycję Olimpiady Matematycznej Juniorów

Zachęcamy wszystkich gimnazjalistów do wzięcia udziału w zawodach! Maksymalna liczba punktów na egzaminie gimnazjalnym z matematyki oraz wybór dowolnej szkoły ponadgimnazjalnej poza standardową procedurą rekrutacyjną - takie uprawnienia czekają na finalistów OMJ!
Zawody pierwszego stopnia OMJ składają się z dwóch niezależnych części: testowej i korespondencyjnej. Część testowa odbędzie się 29 września 2016r. o godz. 9.00 w zarejestrowanych szkołach. Z kolei zadania z części korespondencyjnej znajdują się na str. http://omj.edu.pl/uploads/attachments/1etap16.pdf
Ważne informacje !!!: http://omj.edu.pl/wazne-xii
zapisy u szkolnego koordynatora OMJ p. Ewy Wochnik najpóźniej do 26 września 2016r.

Osobliwości Świata Fizyki

Serdecznie zapraszam uczniów na „Osobliwości Świata Fizyki”, które odbędą się na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach w dniu 30.09.2016r. (piątek). Zapisy i informacje p. E.Góry.

KÓŁKO TEATRALNE "TRAPEZ i zainteresowani"

Serdecznie zapraszam wszystkich uczniów do udziału w wycieczce szkolnej do Krakowa w dniu 21.10.2016. W programie zwiedzanie Muzeum Narodowego i Galerii Obrazów połączone z warsztatami plastycznymi oraz warsztaty teatralne z aktorami. Największą atrakcją będzie spektakl w teatrze Groteska pt.: "Przemiany". Koszt wycieczki 100 zł. Wszystkich chętnych proszę o wpisanie na listę u p. Gerhards. Liczba miejsc ograniczona. UWAGA: wyjazd na spektakl Metro w drugim półroczu.

PIŁKA RĘCZNA

We wrześniu rozpoczną się rozgrywki międzyklasowe chłopców o MISTRZOSTWO SZKOŁY W PIŁCE RĘCZNEJ.
Zgłoszenia reprezentacji klas I, II, III przyjmować będzie do 26 września 2016r.
Organizator rywalizacji p. Aleksander Brzezina.


MULTITEST 2016 - język angielski

Mamy zaszczyt zaprosić uczniów z klas I, II, III szkół gimnazjalnych do wzięcia udziału w kolejnej edycji konkursu z języka angielskiego. Testy konkursowe będą testami wielokrotnego wyboru i odbędą się w dniu 19-10-2016 r. w szkołach na podstawie materiałów przygotowanych przez Centrum Edukacji Szkolnej. szczegóły

NOWY DZIENNIK ELEKTRONICZNY

W bieżącym roku szkolnym wprowadzamy nowy dziennik elektroniczny firmy VULCAN.
Dostęp dla uczniów i rodziców będzie możliwy po podaniu adresu e-mail.
Tworzenie nowego konta w i-dzienniku więcej>>

 1 2  3  4  5 

© PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE