Gimnazjum nr 2

ul. Droniowicka 45,         42-700 Lubliniec,         tel./fax 034 351 14 22,         kom. 781 054 956,         e-mail: gim21@wp.pl,         NIP 575 17 16 813
BIP

dla nauczyciela

 

Licznik odwiedzin:

Gazetka nr 1
Gazetka nr 2

AKTUALNOŚCI

DZIEŃ UNII EUROPEJSKIEJ

Dnia 13 maja obchodzony będzie w naszej szkole Dzień Unii Europejskiej. Z tej okazji odbędzie się apel, na którym uczniowie przedstawią swoje prezentacje krajów należących do Unii Europejskiej. W związku z tym wszystkie klasy proszone są o przygotowanie krótkiej prezentacji na temat przydzielonego w drodze losowania kraju. Prezentacja powinna zawierać następujące informacje: więcej...

REKRUTACJA DO KLAS PIERWSZYCH

Rekrutacja do klas pierwszych Gimnazjum nr 2  na rok szkolny 2014/2015 więcej

BIEG PRZEŁAJOWY Z OKAZJI 10 ROCZNICY WEJŚCIA POLSKI DO UNII EUROPEJSKIEJ

• Bieg przełajowy odbędzie się 29.04.14r. o godzinie 9.00 na stadionie Sparty.
• Dystans: około 1500 m.
• Zgłoszenie udziału w zawodach należy dokonać do dnia 28.04.14 r. u p. A. Świtek lub p. A. Brzeziny.
Zapraszamy wszystkich chętnych

GIMNAZJUM NR 2 IM. JANA PAWŁA II W EUROPEJSKIEJ MOBILNOŚCI W GRANADZIE

W dniach 3-10 kwietnia 2014 roku grupa nauczycieli Gimnazjum nr 2 w Lublińcu odbyła szkolenie w ramach realizacji projektu „Od pasji do zawodu” w Granadzie w Hiszpanii. Uczestnictwo w szkoleniu, koszty podróży i zakwaterowanie były dofinansowane w ramach projektu „Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów instytucjonalnych”. Beneficjentem systemowym projektu jest Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji. Projekt współfinansuje Unia Europejska w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.3 Poprawa jakości kształcenia, Poddziałanie 3.3.1. Efektywny system kształcenia i doskonalenia nauczycieli – projekty systemowe) więcej...

IX POWIATOWY KONKURS INFORMATYCZNY

Zapraszamy wszystkich uczniów szkół gimnazjalnych do udziału w IX POWIATOWYM KONKURSIE INFORMATYCZNYM - organizowanym przez Gimnazjum nr 16 na najlepszą prezentację multimedialną swojej szkoły lub swojej klasy.
1. Prezentacje muszą być wykonane w programie Microsoft PowerPoint i powinny zawierać maksymalnie do 35 slajdów. Rozmiar prezentacji nie może przekroczyć 180MB.
2. Prezentacje muszą być wykonane samodzielnie, nie mogą zawierać gotowych szablonów projektu.
3. W prezentacji mogą być wykorzystywane zdjęcia w formacie jpg lub bmp, animacje, rysunki clipart, galeria WordArt, tabele, wykresy, filmy, podkłady muzyczne, narracje autora, dźwięki, hiperłącza.
4. Prezentacje należy zapisać na płycie CD-R (nazwa pliku – to skrót nazwy szkoły oraz imię i nazwisko autora prezentacji, np. G16JanNowak) 5. Płytę należy opisać danymi: nazwa szkoły, adres szkoły, adres e-mail szkoły, imię i nazwisko autora, klasa, imię i nazwisko opiekuna (wymienione dane należy umieścić również na płycie w pliku - Dane.txt).
Termin składania prac – do 29.04.2014 r. u F. Gałązki. Zapraszam. regulamin zgoda rodzica

MIĘDZYNARODOWY KONKURS: PODRÓŻ W CZASIE – EUROPA ZA 100 LAT

Stowarzyszenie „Duży zły wilk” (Grand mechant loup / Böser Wolf) ogłosiło konkurs dla zainteresowanych uczniów. Do 23 maja mogą zgłaszać swoje prace: teksty, fotografie, ilustracje i filmy na temat „Europa za 100 lat” ZGŁOSZENIA PRZYJMUJĄ:
p. B. Jonek, p. K. Płotkowska, p. J. Podobińska szczegóły

KONKURSY RELIGIJNE

Zachęcamy do udziału w konkursach:
- szkolnym - recytatorskim poezji naszego Patrona Szkoły
- diecezjalnym - wiedzy o życiu błogosławionego Jana Pawła II szczegóły

MIĘDZYPOWIATOWY KONKURS PLASTYCZNO-FOTOGRAFICZNY "WIOSNA, WIOSNA, ACH, TO TY..."

Uczestnicy konkursu: konkurs przeznaczony jest dla młodzieży szkół gimnazjalnych.
Forma konkursu: prace plastyczne, fotografia, fotomontaż.
Technika prac plastycznych: dowolna płaska na podłożu papierowym. Format prac: max A2. Fotografia – format prac 15x21 cm. Wszystkie prace powinny być na odwrocie zaopatrzone w czytelnie wypełnioną metryczkę, zawierającą: imię i nazwisko autora, klasę, tytuł pracy, adres i tel. szkoły, którą reprezentuje, nazwisko nauczyciela prowadzącego (opiekuna).
Termin oddania prac: 06.05.2014 r. Szczegółowe informacje w załączniku lub u F. Gałązki. Zapraszam regulamin karta zgłoszenia

UCZNIOWIE KLAS TRZECICH

W ramach preorientacji zawodowej zapraszamy uczniów do zapoznania się z nowopowstałą STREFĄ UCZNIA. Zamieszczone tam informacje z pewnością pomogą Wam w zaplanowaniu swojej przyszłości i najważniejszej aktualnie kwestii wyboru szkoły ponadgimnazjalnej. Serdecznie zapraszamy

RADA RODZICÓW INFORMUJE

Dla Państwa wygody została założona poczta elektroniczna, umożliwiająca szybki i bezpośredni kontakt z członkami Rady Rodziców w Gimnazjum Nr 2 w Lublińcu. Za pośrednictwem poczty mogą Państwo kierować do Rady Rodziców swoje uwagi dotyczące pracy szkoły oraz samej Rady Rodziców, zgłaszać propozycje działań pilotowanych przez radę, oraz przesyłać indywidualne pytania np. do Skarbnika Rady Rodziców dotyczące finansów rady. Zapraszamy do dzielenia się z nami troskami i radościami, które są nieodłącznym elementem edukacji naszych dzieci ;-)) W temacie wiadomości proszę wpisywać adresata wiadomości np. Przewodniczący RR, Skarbnik RR lub przedstawiciela RR z konkretnej klasy, któremu chcą Państwo przekazać informację. rodzice.gim2@op.pl

EGZAMIN GIMNAZJALNY 2014

WAŻNE INFORMACJE DLA UCZNIÓW I RODZICÓW (PRAWNYCH OPIEKUNÓW) KLAS III: Komunikat Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 30 sierpnia 2013r. w sprawie sposobu dostosowania warunków i form przeprowadzania w roku szkolnym 2013/2014 sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego do potrzeb uczniów (słuchaczy) ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym więcej...

 1  2  3  4  5  6  7  8

© PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE